Sommarvattnet

Tillbaka


Sommarvattnet hålls vid normala förhållanden öppet mellan  den 15 april och den 15 oktober. På hösten tappar man ut vattnet så att inte vattenledningar fryser sönder. Därefter kan man stänga vattenkranarna så att man inte glömmer att stänga kranarna på våren.

2020-11-27 Sommarvattnet är avstängt.
2019-05-01 Regler för sommarvattnet.
2019-04-13 Start av sommarvattnet.
2018-04-23 Start av sommarvattnet.
2017-10-22 Sommarvattnet är avstängt.
2015-10-16 Sommarvattnet är avstängt.
2015-04-11 Start av sommarvattnet
2014-10-25 Sommarvattnet är avstängt.
2014-04-06 Start av sommarvattnet
2014-03-14 Vattenläckan permanent lagad.
2013-10-20 Sommarvattnet kommer att stängas söndagen den 20 oktober.
2013-10-14 Vattenläcka åtgärdad.
2013-07-18 Handpumpen fungerar åter
2013-04-28 Start av sommarvattnet
2013-04-19 Info om sommarvattnet
2012-04-20 Start av sommarvattnet
2011-10-16 Sommarvattnet är avstängt
2011-04-12 Start av sommarvattnet
2010-04-19 Start av sommarvattnet
2010-10-21 Handpumpen fungerar åter
2009-10-15 Sommarvattnet är avstängt
2009-08-10 Handpumpen tas upp igen
2009-07-07 Handpumpen tas upp för underhåll
2009-06-30 En av handpumparna är trasig
2009-04-16 Start av sommarvattnet
2008-10-15 Sommarvattnet är avstängt
2008-07-17 Ny takpapp och falurödfärg
2008-04-10 Leverans av ny pump
2008-04-10 Grus på vägen till pumphuset
2008-02-14 Slangens förankring
2008-02-01 Ny pump beställd
2007-09-28 Startförsök av pumpen
2007-09-15 Stopp i sommarvattnet
2007-08-06-07 Stopp i sommarvattnet
2007-04-14 Sommarvattnet startat
2006-10-09 Elkabeln är nedgrävd
2006-07-24 Ny elkabel
2006-07-18 Ny kontaktor
2006-05-13 Avbrott
2006-05-12 Stopp

Tillbaka