Miljö

2022-01-06

Tillbaka


2022-01-06 Grannsamverkan - checkfrågor
2022-01-04 Statistik bostadsinbrott
2021-12-10 Åldringsbrott

2021-03-08 Extra städdag - gallring av träd.

2021-02-18 Styrelsens första digitala möte.
2020-08-15 Skogsåtgärder i Björknäs. Rishögarna skall nu köras bort.
2020-07-27  Byte av sopkärl till fyrfackskärl den 1 oktober 2020.
2020-05-12 Information om First Camp.
2020-04-29 Vägarna är saltade.
2020-04-17 Information om vattenläckan.
2019-09-25 Info. naturvårdshuggning.
2019-07-05 Skogsåtgärder i Björknäs.
2018-11-02 Fiberupptändning (fiberstart).
2018-10-29 Älgar nära vägen vid Hammartorp.
2018-10-25 P-förbud på vändplaner.
2018-07-31 Totala eldningsförbudet hävs
2018-07-25 Grill- och eldningsförbud
2018-07-02 Varning - gäster på Björknäs camping
2018-06-30  Information - läget gällande fiber
2018-06-25 Vackra Verkaviken
2018-05-16 Strandgäst vid badplatsen
2018-02-21 Grävning av fiber pågår
2015-10-23 Migrationsverket öppnar för ett asylboende i Upplands-Bro
2015-03-31 Kärl för matavfall  

2012-12-01 Brandvarnardagen  

2012-10-15 Hämtning av avloppsslam      

2011-10-07 Trädinventering

2011-06-10 Miljöinspektion av hamnen    

2011-06-03 Årets första dopp, m.m.         

2011 april 19-20 Strömavbrott 

2010-10-26 Ställning för postlådor

2010-07-02 Brandskyddskontroll och sotning

2009-05-20 Röd box att användas för elavfall

2008-02-16 Byte av elmätare & röjning för el

2007-10-15 Hämtning av avloppsslam        

2007-10-13 Besök av kommunens företrädare

2007-09-24 Miljöprogram/miljöpolicy       

2007-09-23 Rapport från miljöinspektion   

2007-08-23 Miljöinspektion av hamnen     

2016-10-15 Eldning av brasor       

2005-04-21 Trädgårdsavfall     

Länk till Sjöfartsverket