Infartsvägen och parkeringsplanen

 

2021-03-04 Hyvling av infartsväg och backe

2021-01-08 Sandning av infartsväg och backe

2021-01-05 Stort lutande träd tas bort

2018-07-17 Vägarna blev saltade för 2:a gången

2018-05-23 Vägarna blev saltade     

2016-05-15 Alla vägar blev saltade     

2015-05-20 Alla vägar blev saltade     

2015-05-01 Grus och hyvling 

2013-05-28 Alla vägar blev saltade     

2013-04-19 Grus och hyvling          

2013-01-18 Vinter i Verkaviken

2011-04-19 Grus och hyvling            

2010-05-26 Vägarna blev saltade       

2010-04-23 Underhåll av infartsvägen  

2010-01-30 Vintervägar                 

2009-11-27 Hyvling av infartsvägen     

2009-05-07 Alla vägar blev saltade     

2008-10-12 Röjning av infartsvägen     

2008-09-26 Parkeringsplanen hyvlad     

2008-08-21 Infartsvägen blev hyvlad   

2008-07-03 Vägkanterna är slagna      

2008-04-28 Torra vägar, det dammar   

2008-02-02 Grus i groparna              

2007-04-01 Nyponrosbuskarna på vägen

2007-03-28 Nytt grus i groparna        

2006-11-24 Groparna i infartsvägen     

2006-10-14 Städdagen                   

2006-09-30 Extra röjning av infartsvägen

2006-09-29 Parkeringsplanen              

2006-09-05 Hastighetsbegränsning 20 km/tim

2006-08-23 Hastighetsbegränsning        

2006-07-14 Gräset längs vägen är nyslaget

2006-06-13 Förbudsskylt vid infarten     

2006-05-22 Våren med blommande träd

2006-01-04 Vinterväglag                   

2005-12-18 Vinterväglag                   

2005-10-08 Städdagen