Infartsvägen och parkeringsplanen

Tillbaka 


2021-03-04 Hyvling av infartsväg och backe

2021-01-08 Sandning av infartsväg & backe

2021-01-05 Stort lutande träd tas bort

2018-07-17  Vägarna blev saltade för 2:a gången

2018-05-23-Vägarna-blev-saltade 

2016-05-15 Alla vägar blev saltade 

2015-05-20 Alla vägar blev saltade

2015-05-01 Grus och hyvling 

2013-05-28 Alla vägar blev saltade

2013-04-19 Grus och hyvling

2013-01-18 Vinter i Verkaviken

2011-04-19 Grus och hyvling

2010-05-26 Vägarna blev saltade

2010-04-23 Underhåll av infartsvägen

2010-01-30 Vintervägar                 

2009-11-27 Hyvling av infartsvägen

2009-05-07 Alla vägar blev saltade

2008-10-12 Röjning av infartsvägen

2008-09-26 Parkeringsplanen hyvlad

2008-08-21 Infartsvägen blev hyvlad

2008-07-03 Vägkanterna är slagna

2008-04-28 Torra vägar, det dammar

2008-02-02 Grus i groparna

2007-04-01 Nyponrosbuskarna på vägen

2007-03-28 Nytt grus i groparna

2006-11-24 Groparna i infartsvägen

2006-10-14 Städdagen

2006-09-30 Extra röjning av infartsvägen

2006-09-29 Parkeringsplanen              

2006-09-05 Hastighetsbegränsning 20 km/tim

2006-08-23 Hastighetsbegränsning

2006-07-14 Gräset längs vägen är nyslaget

2006-06-13 Förbudsskylt vid infarten

2006-05-22 Våren med blommande träd

2006-01-04 Vinterväglag                   

2005-12-18 Vinterväglag                   

2005-10-08 Städdagen