Grannsamverkan

2021-11-11

Tillbaka


Grannsamverkan i kommunen finns också att läsa i en ny flik på kommunens hemsida.

Information från Närpolisen.

Informationsbrev 2021-11-11

Vinterbrevet datum 2017-12-07

Kommunbrev datum 2017-08-29

Sommarbrevet datum 2017-06-07

Höstbrevet datum 2016-10-03

Vårbrevet datum 2016-03-18

Vinterbrevet datum 2015-12-07

Höstbrevet datum 2015-09-02

Sommarbrevet datum 2015-06-12

Vid årsmötet den 2015-05-01 valdes Pär Thomsson till huvudkontaktombud.

Vårbrevet datum 2015-04-10

Inbrottsvarning 82 datum 2014-11-26

Inbrottsvarning 78 datum 2014-09-30

Inbrottsvarning 77 datum 2014-09-22

Höstbrevet datum 2014-09-05

Vårbrevet datum 2014-04-11

Vinterbrevet datum 2013-12-07

Inbrottsvarning 70 datum 2013-09-25.

Höstbrevet datum 2013-09-11

Sommarbrevet datum 2013-06-12

Vårbrevet datum 2013-03-06

Inbrottsvarning 67 datum 2013-02-28.

Inbrottsvarning 66 datum 2013-02-18.

Inbrottsvarning 65 datum 2012-12-14.

Inbrottsvarning 64 datum 2012-10-16.

Inbrottsvarning 63 datum 2012-10-11.

Höstbrevet datum 2012-09-19

Inbrottsvarning 59 datum 2012-07-12.

Inbrottsvarning 58 datum 2012-07-06.

Sommarbrevet i PDF-format 2012-06-04.


Vid årsmötet 2012-05-06 godkändes propositionen om Grannsamverkan.

Staffan Gustafson valdes till huvudkontaktombud. Övriga kontaktombud: Annika Kirstein, Olle Olsson och Lars Goldschmidt.

Läs mer om Samverkan mot brott


Vår förening är medlem i Grannsamverkan mot brott. Vi kommer att sätta upp skyltar om "Grannsamverkan" vid inpassering till området.

Information nedan är hämtad från Grannsamverkan mot brott. Valda delar som är lämpliga för våra hus.

http://www.samverkanmotbrott.se/

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras.


Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Rastningen av hunden, promenaden med barnvagnen mm blir ett naturligt sätt att titta till området där man bor.

Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut även när du inte är hemma. Här nedan följer ett antal tips som är tillämpliga, den s.k. checklistan:

1. Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna "Grannlappen" (finns att hämta längst ned på sidan) där det framgår var ni kan nås om det behövs.
Belysning - inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

 

2. Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken.

 

3. Belysning - ute. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig

 

4. Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång.

 

5. Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den!

 

6. Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

 

7. Telefonen. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

 

8. Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklarna till bilen. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd

 

Länk till Grannlappen: Grannlappen.pdf.