Grannsamverkan

2021-11-11

Tillbaka


Grannsamverkan i kommunen finns också att läsa om i en ny flik på kommunens hemsida.

Information från Närpolisen
2021-11-11 Informationsbrev
2017-12-07 Vinterbrevet
2017-08-29 Kommunbrev
2017-06-07 Sommarbrevet
2016-10-03 Höstbrevet
2016-03-18 Vårbrevet
2015-12-07 Vinterbrevet
2015-09-02 Höstbrevet
2015-06-12 Sommarbrevet
2015-05-01 Vid årsmötet valdes Pär Thomsson till huvudkontaktombud.

2015-04-10 Vårbrevet

2014-11-26 Inbrottsvarning 82

2014-09-30 Inbrottsvarning 78

2014-09-22 Inbrottsvarning 77

2014-09-05 Höstbrevet

2014-04-11Vårbrevet

2013-12-07 Vinterbrevet

2013-09-25 Inbrottsvarning 70

2013-09-11 Höstbrevet

2013-06-12 Sommarbrevet

2013-03-06 Vårbrevet

2013-02-28 Inbrottsvarning 67
2013-02-18 Inbrottsvarning 66
2012-12-14 Inbrottsvarning 65

2012-12-06 Vinterbrevet

2012-10-16 Inbrottsvarning 64

2012-10-11 Inbrottsvarning 63

2012-09-19 Höstbrevet
2012-09-07 Inbrottsvarning 60

2012-07-12 Inbrottsvarning 59

2012-07-06 Inbrottsvarning 58

2012-06-04 Sommarbrevet

2012-05-09 Grannsamverkan


Vid årsmötet 2012-05-06 godkändes propositionen om Grannsamverkan.

Staffan Gustafson valdes till huvudkontaktombud. Övriga kontaktombud: Annika Kirstein, Olle Olsson och Lars Goldschmidt.

Läs mer om Samverkan mot brott


Vår förening är medlem i Grannsamverkan mot brott. Vi kommer att sätta upp skyltar om "Grannsamverkan" vid inpassering till området.

Information nedan är hämtad från Grannsamverkan mot brott. Valda delar som är lämpliga för våra hus.

http://www.samverkanmotbrott.se/

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras.


Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Rastningen av hunden, promenaden med barnvagnen mm blir ett naturligt sätt att titta till området där man bor.

Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut även när du inte är hemma. Här nedan följer ett antal tips som är tillämpliga, den s.k. checklistan:

 

1. Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna "Grannlappen" (finns att hämta längst ned på sidan) där det framgår var ni kan nås om det behövs.
Belysning - inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

 

2. Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken.

 

3. Belysning - ute. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig

 

4. Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång.

 

5. Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den!

 

6. Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

 

7. Telefonen. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

 

8. Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklarna till bilen. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd

 

Länk till Grannlappen: Grannlappen.pdf.