Funktionärer

Verkavikens Samfällighetsförening

2022-05-01

Tillbaka 


Uppgift

Styrelsen

Vald fram till årsmötet
Ordförande Ida Palo 2023
Vice ordförande, sekreterare Karina Sannefjord 2023
Kassör Pär Thomsson 2023
Hamnkapten Elwer Ankarstorm 2023
Ledamot Emil Carrass 2023
VA-samordnare Staffan Julin 2023
Ledamot Nils-Olof Sandström 2023
Suppleant vice hamnkapten Åke Vedom 2023
Suppleant Peter Svedenstrand 2023
Suppleant Torbjörn Klang 2023
Suppleant
(från Sågbacken)
Peter Gentele 2023
Uppgift Funktionärer

Vald fram till årsmötet

Vattenansvarig Staffan Julin 2024
Vattenansvarig Peter Svedenstrand 2024
Miljöansvarig Elwer Ankarstorm 2023
Eldningsansvarig
höstbrasan
Hans-Erik Forsén och
Joachim Alroth
2023
Parksamordnare Ida Palo 2023

Uppgift

Revisorer

Vald fram till årsmötet
Revisor Stephan Hermansson 2024
Revisor Dag Starkman 2023
Revisorssuppleant Ulla Riechen 2024
Revisorssuppleant Kjell Gustafsson 2023

Uppgift

Valberedning

Vald fram till årsmötet
Sammankallande Thomas Svenningsson 2023
  Lilian Hedendahl 2023

Uppgift

Festkommitté

Vald fram till årsmötet
Sammankallande Marianne Helenius (1:43) 2023
  Gunilla Häggroth och Kjell Gustafsson (1:44) 2023
  Karin Danielsson (1:45) 2023
  Hans Zetterberg (1:46) 2023

Tillbaka